2013-09-22

Klimatkatastrofen i DNdebatt

Läser med skräck om hur experterna förklara vilken risk jag tar, som inte förstår vilket hot ”klimatkatastrofen” innebär. Även i lunchekot talar en expert om att klimatkatastrofen, trots min ålder, även kommer att drabba mig.
Den enda möjligheten de ser är att jag ändrar mig snabbt och slutar äta kött (på måndagar), cyklar till landet, sorterar mina sopor etc. De nämner aldrig påverkan av gigantiska skogsbränder och stora bränder av sophögar. De nämner aldrig vulkanutbrott, som av hävd är den största klimatpåverkande faktorn.
De talar aldrig om möjligheterna som teknikutvecklingen ger ex: hur et svenskt företags forskning sparade 80 miljoner ton CO2 (dubbelt så mycket som Sveriges hushåll släpper ut). De talar inte om vilken effekt det skulle ge att kunna släcka de stora skogsbränderna. De talar inte om effekten av att göra skog av torra landskap och öknar genom genmodifiering. De ser bara gamla nostalgiska lösningar, som ingen riktigt kan tro på.

Jag respekterar ”klimatkatastrofen”, men en seriös klimatdebatt måste innehålla hur ny teknik och nytt tänkande löser problemet. 

2013-09-18

Skolans framtid bygger kanske på dataspel.

IT-gurun Nicholas Negroponte noterade att pojkar generellt presterade sämre än flickor. Pojkarna saknade helt studievana. Av analyser på MIT MediaLab framgick att begåvade och intelligenta pojkar blev "förstörda" av Dataspel.
Pojkarna lärde sig tänka strategiskt, medan all undervisning skedde seriellt. Skolan lär först plus, sen minus, sen multiplikation och sist division. Sen skall allt kombineras successivt. Om skolan i stället gav ett problem (Du har fem äpplen á 15:- kronor kilot som skall delas på fyra barn, där ett skall ha ett halvt äpple, till priset av ett helt äpple (á 300g). Vad skall respektive barn betala?) och sa till pojkarna: ”Ni har fyra olika verktyg, addera, subtrahera, multiplicera och dividera, för att lösa problemet. Hur verktygen fungerar etc. finns i verktygslådan (bilaga). Denna metod passade dataspelarna och de löste problemet snabbt.

Skolan i dag bygger fortfarande på katekespedagogik. Prästen/läraren lär ut kunskap, som du kan ha glädje av ev. i framtiden.

2014 måste skolan bli lika pedagogisk som dataspelen. Verktygslådan är i dag gigantisk och lätt tillgänglig på Internet. Skolan blir en plats där man tränas att lösa problem och att lösa dem tillsammans. Skolans utgångspunkt är ett samhälle med växande välfärd och där alla medborgares förmåga tas till vara.

Redan sexåringarna delas upp i "lag" (team) med sju barn i vart lag. Pojkar och flickor jämnt fördelade. Tillsammans skall de utföra olika uppgifter. Lärarna fungerar coacher och hjälper "lagen" hitta i verktygslådan. Man tävlar mot de andra lagen. När man klarat en nivå, blir man uppflyttad till nästa nivå, med större svårighets grad.

Inom laget vet man inte vem som skall svara för laget vid prov, därför måste laget se till att alla har samma kunskapsnivå. Man måste undervisa varandra. Det finns inga klasser, utan man tävlar mot alla lag i skolan. Laget jobbar med alla ämnen. Efter hand tävlar man mot andra skolor och även regionala och nationella tävlingar finns. Men framför allt tävlar man mot sig själv, för att komma upp på en så hög nivå som möjligt. Tävling är det som stimulerar inlärningen.

Verktygslådan är undervisning, laborationer, föreläsningar från Internet, från lärare och undantagsvis från böcker.

Laget löser de problem de har fallenhet för. Lösningen ger olika poäng, men den gör att lagen styrs mot olika inriktningar. Efter hand får lagen olika specialiseringar, vilket innebär att det skall vara möjligt att byta lag, om man vill.


När ett lag uppnått en viss (kunskaps-) nivå, har laget tagit ”studenten” och skall ut i livet och försörja sig. #skola

2013-04-06

Förbjud förskolor och lågstadieklasser med mindre än 40% män.Förbjud förskolor och lågstadieklasser med mindre än 40% män.


I andra fall när man krävt jämn könsfördelning har det gått på några år.

Jag tror det är av största vikt att starta nu. Det verkar löjligt, att man tycker det är urviktigt, att män skall passa bebisar, lika mycket som kvinnor. Sen är det plötsligt inte alls viktigt att barn skall umgås med och uppfostras av män, utan det går bra med bara kvinnor på förskolan och lågstadiet. 
Hela pappaledighetsdebatten är ett hån mot barnen och jämställd barnomsorg. Barnen skall träffa en man under sex månader när de är bebisar, sen skall de bara möta män i samband med idrott och på gymnasienivå. Vad blir det för samhälle. Jo ett samhälle där man fostrar gossar till män som föraktar kvinnor. 

I förskolan och på lågstadiet är flickan normen. De pojkar som inte accepterar flicknormen blir utstötta, gärna med en ADHD stämpel mellan ögonen. De känner sig ständigt åthutade och förnedrade. Pojkar misslyckas i flickornas skola och i värsta fall sluter de sig i gäng som föraktar kvinnor. Om vi inte gör något snabbt skapar vi ett kvinnoförakt som vara i decennier.

"Högre lön skulle ge fler manliga för- och lågstadielärare". 

Det finns manliga fästen med hög lön, dit inga kvinnor söker sig. Männen gör det tufft för dem. På samma sätt släpps inte männen in i de kvinnliga fästet, förskola och lågstadiet, om det inte accepterar att underordna sig kvinnornas villkor, attityder och värderingar, bl.a. i synen på pojkar. Många män skulle gärna jobba till de lönerna, men inte på de villkoren. På samma sätt som många kvinnor inte accepterar männens villkor i manliga fästen.

Tvinga fram en jämställd förskola och lågstadie med lika många lärare av samma kön. Det är oändligt mycket viktigare för samhället än hälften kvinnor i Börsbolagsstyrelser eller samma barnledighet för män som kvinnor. Låt Mor- och Farföräldrar ta ut barnledigheten för sina barnbarn.

2012-08-31

I framtiden får fordon ej föras fortare än femti

Alla skall satsa på järnvägen. 100 MILJARDER räcker knappt. Man satsar på järnväg för att vinna röster från nostalgiska tanter och farbröder födda på femti- och sextitalet.

Spårväg och järnväg är ett 150 år gammalt system. Ett dåligt system. Bortkastade pengar. Att satsa på snabbtåg är lika fel som när man en gång satsade på SST/Concord.
 Järnväg är dyrt att bygga och underhålla. Järnväg skall gå rakt, utan backar eller kurvor, och skapar svåra sår i landskapet, Järnväg är bullrigt med dålig acceleration och gigantiska bromssträckor. Hjulen blir åttkantiga om man bromsar och rälsen måste slipas. På järnväg måste all trafik gå i samma hastighet. Om nåt går sönder stoppas all trafik. Järnväg kräver omstigning och omlastning. Via järnväg kommer man aldrig fram.

 Tänk om några av dessa 100tals miljarder i stället satsades på en lösning för framtiden. På kommande generationer i stället för tanterna och farbrödernas röster.
 Vi kan inte ha ett trafiksystem där folk skadas svårt och t.o.m. dör. Det är inte rimligt att fordon förs av förare fortare än femtio kilometer i timmen om vi skall undvika olyckor och trafikkaos.
Spårtrafik är framtiden, men absolut inte järnspår.

Hela bilindustrin är sedan flera år inriktad på och utrustad för spårtrafik. Såväl lastbilar, bussar som personbilar är mycket långt datoriserade, med navigatorer, sensorer, farthållare, och olika varnare. Men styra och hålla reda på vägen gör fortfarande människor, den delen som skapar olyckor, felkörningar, bortkastad tid och trafikkaos. Vad vi saknar är spåret och det måste samhället lägga. Det digitala spåret.

 Det digitala spåret är en kombination av spår i vägbanan ( typ: en infälld tråd), optiskt spår till vägräcke, GPS och år 2018 Gallileo och  optisk läsning av skyltar samt vägmarkeringar,.
Fordonen positioneras på vägbanan av det digitala spåret och leds av en trafikkoordinator (dator). Fordonen kommunicerar med varandra och trafikkoordinatorn och optimerar körningen.
Du lägger in din destination i navigatorn och kör (långsammare än 50 km/tim) tills du kommer till en väg som fått digitalt spår. Där tar datorn över och kör dig på snabbast, smidigast, säkrast sätt till din destination. Om det digitala spåret saknas mot slutet får du själv köra fram till målet. På sikt skall alla vägar och gator ha digitalt spår.

Genom att fordon packas till tåg på motorvägar blir det mindre luftmotstånd och energiförbrukningen går ned (jmf tåg). Detta gäller speciellt lastbilar, därför är det viktigt att motorvägarna snart får digitala spår. Ganska snart bör man kunna skicka gods förarlöst mellan godsterminalerna.

Det är ingen avancerad teknologi att programmera trafikkoordinatorn så att trafiken blir säker och att olyckor undviks. Redan i dag har såväl stora båtar, som flyg digitala spår. För färjorna ligger de permanenta och ingen människa får ingripa i framförandet (då går det som för kryssningsfartyget i Italien).

 Ett lands välstånd står i proportion till dess förmåga att kommunicera. Med digitala spår får vi snabba, säkra miljöoptimerade godtransporter och dessutom trevliga persontransporter. Vi får en lätt övergång till eldrift för fordon (om man lämnar batteritänkandet) med säkra blixtsnabba laddningar av fordonens kondensatorer.

 För MC gäller inte digitala spår. Det är klart att järnvägar finns kvar. Tunnelbana är nödvändigt och malm/timmer/flytande bränsle kommer att köras på järnväg länge.
Nu satsas hundra miljarder på att få det 150 år gamla järnvägssystemet att fungera. Det kan aldrig bli modernt.

Om man tog en del av dessa miljarder och i stället satsade på modern teknik och framtida lösningar med digitala spår, skulle vi slippa olyckor, förseningar, byten, släpa på bagage och barnvagnar, vänta på gods etc.
 Lastbilar och bussar kan vara 100 meter eller 2,5 meter. Även i hastigheter mot 200 km/tim blir avståndet mellan bilar drygt en meter. När första bilen bromsar, bromsar alla, Glider någon ur tåget, kopplas det snabbt ihop.

Jag tycker att Folkpartiet skall vara förnyaren i framkanten, inte släpvagnen som snart tappas. I detta fall är framtiden digitala spår inte 100 år gamla järnspår.

2012-05-25

Avsocialisera boendet.

Mattias Reinholdson förfasar sig över hyresbostadsutredningen. ”Förslagen försvårar livet för oss som inte spekulerar” ”Hyresgäster är inte intresserade av husets skötsel” ”Utredningens förslag blir förödande” MR förfasar sig över hyresgäster, som ju inte känner något ansvar. MR förfasar sig över att Bostadsrättsinnehavaren kan få betalt för sin kapitalinsats. Snart låter han som Hyresgästföreningen: ”Alla, även de fattigaste, skall ha råd att bo i Stockholms Innerstad och en hyresrätt är att ses som en bostadsrätt, men gratis”. MRs slutsats är att det inte skall gå att hyra ut i andra hand, egentligen knappt i första hand, då hyresgäster inte känner ansvar. Bostadsrätt är ett antiliberalt och socialistiskt sätt att bo. Självklart skall man äga sin lägenhet och få förfoga över den som man vill; sälja eller hyra ut. Kooperativt, statligt eller kommunalt bostadsägande passar i gamla Östtyskland, inte i Sverige. En fastighetsägare måste kunna bestämma standard och villkor för boendet, och få hyran satt efter det. Hyran skall täcka förutom driftkostnader även en rimlig ränta (bolåneräntan) på fastighetens marknadsvärde. Hyran skall inte sättas som i dag efter fastighetens ålder. Att en lägenhet på Swedenborgsgatan och Astrakangatan i kan ha samma hyra/kvm är obegripligt. Vi har en liberal plikt att, i marknadsekonomins namn, hitta former för att omvandla Bostadsrätter till ägarlägenheter (som man har i övriga världen). Vi liberaler skall snarast sälja alla statligt och kommunalt ägda bostäder. (Och bygga Österleden för pengarna). I första hand sälja till ägarlägenheter och i andra hand till privata fastighetsägare, eller livbolagen. Vi liberaler måste se till att fastighetsägare själva kan ta ansvar för fastigheternas standard och inte behöver krypa runt i hyreslagens vindlande korridorer.

2012-03-02

Stockholm Stad vägrar boka in Hammarby Speedway på första maj.

-------- Original Message --------
Subject: SV: bokning
Date: Thu, 1 Mar 2012 15:29:53 +0100
From: Info IDR Bokningen
To: "pia@hjerne.se"
Cc: Anders Berlin , Peter Ahlström


Hallå!

Har just haft ett samtal med Anders Berlin, Avtalsansvarig, som säger
att ni endast får köra Speedway på tisdagar och torsdagar.
Dock INTE på helgdagar.

1 maj är en helgdag och då kan ni alltså INTE köra!

Vill ni köra på torsdag 3 maj istället??

Dessutom är det så att ni endast får köra matcher. Inte träningar!

Mvh//Micke W.
Mikael Wahlsten, Bokningsplanerare
IDROTTSFÖRVALTNINGEN
BOKNINGSENHETEN
Box 8313, 104 20, Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4
Telefon: 08-508 27 510
E-post: bokningen.idrott@stockholm.se
www.stockholm.se/bokningenHej Mikael Wahlsten,

Som du vet arbetar Hammarby Speedway för att få ett långsiktigt avtal att vara kvar på Gubbängen, för att kunna investera i ungdoms och knatteverksamheten och på sikt kunna bygga en speedwayhall där. Speedway är en av de största Stockholmssporterna, undantag derby, när det gäller publiksiffrorna. Tyvärr känner alla inte till det. Regina Kevius, som vi begärde förhandling med i början av december har vi fortfarande inte fått träffa.


SVEMO lägger upp en plan för elitseriematcherna undre 2012. Vi är bronsmedaljör 2011 och vill naturligtvis lyckas ännu bättre i år. Vi har ett starkt team med världsmästare, som drar mycket publik. Förarna i vårt lag får inte träna i Stockholm, vilket gör att de tränar genom att åka i andra lag bl.a. i England och Polen. Matchschemat är alltså lagt med hänsyn till att de skall kunna åka de andra matcherna. Läget nu är att våra mästare deltar i en stor match, Polen mot Världen, efter matchen den 1 maj.

Första matchen är lagd till 1 maj då vi möter Vetlanda. I samtliga orter, där man kör Speedway, har man jublat över dagen. 1 maj kan man få riktigt stor publik. 1 maj är arbetarnas dag och är en ledig dag, inte religiös. Förra året startade vi på Valborg och fick stor publik. Nu har någon hittat på en egen bestämmelse att vi inte skall åka på röd dag. Varför det skall vara så, det kan man inte motivera mer än att någon okänd har bestämt så. En ledig dag är ju det bästa för Speedway. Vi skulle dessutom kunna lägga matchen tidigare för att spara el och få mer familjer med barn till Speedwayarenan i Gubbängen, vilket du själv säkert tycker är positivt.

Förra året när Getingarna dök upp, då fanns det dubbelt så mycket tid för speedway som i år. Förra året kördes det tisdagar och torsdagar och det var inget problem (annat än för oss som gjorde allt jobb med preparering av banor). Det gick bra att köra dubbelt så mycket speedway. Inga miljöhinder, inga hinder av bestämmelser, självklart skulle speedwaybanan i Gubbängen användas så mycket som möjligt då.

Tagga ned Mikael Wahlsten. Den tid som Getingarna inte använder i år skall vi naturligtvis använda för träning, boka in oss på det.
Vi har begärt att få köra 1:a maj i år. Det är ingen katastrof för kommunen eller för dig, men det är viktigt för Speedwaypubliken och förarna, att du ser till att boka in det.

Finns det något fotbollslag, bandylag, ishockeylag till vilka du vågar säga: ”ni får inte träna”, utan att bli utskrattad.

Mikael Wahlsten, du är anställd för att som bokningsplanerare främja idrotten i Stockholm och se till att arenorna används så mycket och så effektivt som möjligt.

Mikael Wahlsten, tänk vilken möjlighet du har att främja idrotten!

Med vänliga hälsningar

Per Hallerby, styrelseledamot
Hammarby Speedwayförening
Box 6040
122 06 Enskede
mail: per.hallerby@rosenhill.se
Föreningsmail: info@bajenspeedway.se
www.bajenspeedway.se
Tel: +46 70 6586868
Föreningstel:08 642 82 05

2012-02-28

Svar till Olof Öhman Idrottsförvaltningen i Stockholm

Olof Öhman
Idrottsförvaltningen Stockholms Stads
Box 8313
104 20 Stockholm

Skickat med mail: idrott@stockholm.se med C.C. till berörda
Olof Öhman,
Du har skrivit ett långt och utförligt brev till oss. Vi uppskattar att du lagt ned så mycket tid, men vi har skrivit till Idrottsborgarrådet och Idrottsnämnden, dvs till politikerna och inte till förvaltningen, så ditt brev borde ha skickats till Regina Kevius och inte till oss.
Vi hoppas naturligtvis Idrottsnämnden skall besvara vår fråga om vårt avtal om långsiktig verksamhets på Speedwaybanan Gubbängens IP.
Med de vi haft kontakt med i idrottsförvaltningen, är vi överens om vad som skett. Vad du undviker i ditt brev är det problem som ligger till grund för vårt agerande och det är att Idrottsförvaltningen och Stockholms Stad inte ger några förutsättningar för att Stockholms stad långsiktigt skall kunna ge ungdomar, funktionärer, förare och 50 000 åskådare möjlighet att på ett vettigt sätt utveckla speedway i Stockholm och en ge ens vettiga förutsättningar att genomföra elitseriematcher. Ert agerande inför isracingmatchen med 5200 besökare var ömkligt och skamligt. Det anser ni nog själv.
Vi har 18 timmars matchtid om året. För dessa matcher skall vi betala 150 000:- kronor, vilket är rimligt och något vi gärna betalar om Idrottsförvaltningen stödde vår verksamhet som man gör med träningsfotbollen och bandyn. Där preparerar man banor, sätter ut mål, förbereder och avslutar och ställer undan i säkra förråd. Man har satsat 5 miljoner och snart 10 miljoner på fotbollsplanen som vi tillåter finnas innanför speedwaybanan. Hur mycket man satsat på GT76, vågar vi inte drömma om. Eftersom man inte gör någonting för oss när det gäller prepareringen av banor inför elitseriematcher. Man gör inget för Speedway, av det man gör för så väl elitserie eller lägre serier för fotboll, ishockey, bandy etc., trots att Speedway drar större publik än de flesta andra matcher, undantag derbyn.
Man ger oss inte förråd att ställa undan utrustning, man låser inte ens grindarna på kvällen, så den utrustning vi själva anskaffat blir stulen eller förstörd. Man ger oss inte läktare till våra femtusen besökare och inte ens möjlighet att servera enkel förtäring till flera tusen elitseriematchbesökare.
Den idrottsmark i Gubbängen, som kunde använts till Speedwayens ungdomsverksamhet och matchparkering, har man gett till SL för en bullrande och råmande bussterminal.
Vi har aldrig uppfattat att förvaltningen är elak, utan man hänvisar konsekvent till att: ”ni har bara fått köra ett antal matcher och ni kanske inte får köra efter det. Det är ett politiskt beslut av Stockholms Stad, därför kan vi inte göra något för er, trots att ni betalar”.
Det politiska beslutet läggs i händerna på Stockholms Stad. Stockholms Stad, kommer dit och mäter (Miljöförvaltningen) och trots att de var gång kommer fram till att ljudet inte är störande, får vi detta vänt emot oss. ”Vi vill inte satsa för vi vet inte om speedway finns kvar i Stockholm” (Speedway startade i Stockholm (och Norrköping)).
Ljudet från cyklarna sänks kontinuerligt, med kraftigare ljuddämpare. Vi kör 15 minuter per match var 14 dag. Vårt lilla buller dränks av ljudet från Örbyleden och bullret från Bussterminalen. Om man nu mätt en gång att vi inte är störande, varför kan inte Stockholms Stad ge oss ett 25 årigt avtal. Får vi en avtal, ligger ändå framtiden i att vi snart kör på en inomhusarena, som dessutom ger mest utrymme åt damfotboll, bandy och alla andra idrotter. Vi har redan projektering för en hall på Gubbängen. Men allt detta rör politik och Stockholms Stad och inte Idrottsförvaltningen. Detta har vi skrivit ett brev till Idrottsborgarrådet Regina Kevius och Idrottsnämnden och vill ha svar från dem.
Vad som däremot angår Idrottsförvaltningen, gäller de ”maffiametoder” som Olof Öhman använder mot Hammarby Speedwayförening. På samma sätt som Hells Angels använder hot, hotar Olof Öhman med en § 12, men metoden är den samma. Han skickar ut sina hejdukar strax före en match och tvingar av ordförande ett avtal trots att idrottsförvaltningen vet att Föreningen inte godkänt eller skrivit under avtalet 2011. Trots att Idrottsförvaltningen vet att vi bestridit avtalet och fakturan på 150 000:-. Man utnyttjar tillfället då vi är som känsligast, då flera tusen förväntansfulla är på väg till Gubbängen, då funktionärerna har gjort ett jätte jobb för att få banan i bästa skick (och Idrottsförvaltningen inte gjort något, som vanligt), då förarna laddar upp fysiskt och psykiskt. I det läget slår man till mot ordförande, en person och tvingar av honom underskrift och t.o.m. pengar. Detta är Maffia metoder. I stället att förhandla, då vi bestrider en faktura, så skickar man Kronofogden. Till och med Kronofogden undrade vad ni håller på med.
Det är detta beteende vi värjer oss emot, vi kan inte acceptera att speedway behandlas på detta förnedrande sätt. Vi har i över ett års tid försökt få en förhandling till stånd, men då har ni hänvisat till politikernas damoklessvärd, att speedways överlevnad hänger på ett hårstrå. Vi frågar uppriktigt: har ni någonting att erbjuda, annat än fakturor. Om inte politikerna fattar ett beslut om att Speedway skall få vara en sport i Stockholm med såväl Elitseriematcher, ungdoms och knatte verksamhet, så ser jag ingen annan lösning än en snabblikvidation av Hammarby Speedway och överflyttning av verksamheten till Eskilstuna innan säsongen börjar. Vi kommer att använda alla medier att tala om vem som tvingat fram detta.
Vi har erbjudit Stockholms Stad att förhandla den 17 februari 10:00 – 15:00 och som alternativ den 21 februari, men inte fått något svar. Vi förutsätter att vi återfår de inbetalade pengarna före förhandlingen eller att de överförs till ett neutralt konto hos känd advokatfirma. Förhandlingen får inte vara en utpressning utan måste föras i en öppen anda, där utgångspunkten är att Speedway får ett långsiktigt avtal i Stockholms Stad.
Med vänliga hälsningar

Per Hallerby, styrelseledamot i Hammarby Speedwayförening